Vad gör du om du misstänker inläckage?

Misstänker du att det läcker in i ditt hus bör du agera direkt. Det sämsta du kan göra är att vänta och tro att det kommer att fixa sig av sig självt. Det kommer det inte att göra och du behöver professionell hjälp för att kunna åtgärda problemet. Fuktskador invändigt eller mögellukt är starka indikatorer på att något är fel. Känner du mögeldoft så har du antagligen en långsam läcka som har fått pågå under lång tid och det är nästan värre än en större läcka. En stor läcka är relativt enkel att hitta och täppa igen men en liten läcka gör det svårare. Vad som behöver göras beror på situationen.

Fuktutredning är bland det första du gör. Eller det är inte du som gör det utan firman som du har ringt efter för att få hjälp. De kommer att hjälpa dig att fuktutreda. Då kommer de att installera olika redskap och instrument i ditt hem för att se hur fuktnivån är. Detta är ingen större operation så det kan vara värt att göra en fuktutredning vid minsta misstanke om inläckage. Det görs med en så kallad hygrometer och den kommer att visa fuktigheten i din byggnad. Om den visar att något är fel så kommer åtgärdas att vidtas.

Första steget är att hitta läckan och åtgärda den. Är det en vägg som inte håller tätt så behöver den fixas och om taket inte håller tätt så görs det. Det är ingen mening med att försöka driva ut fukten när det bara kommer att komma in ny fukt. Senare kommer firman att diskutera med dig vad du behöver för att kunna börja nyttja lokalen igen. Om det är så att det är en verksamhet som kanske ditt arbete så har du inte råd att stänga ner arbetet och låta fuktsaneringen ta allt för lång tid. Då går det att driva ut fukten snabbare än vad du annars hade gjort. Det kommer dock att kosta mer eftersom det är en större process, men det bestämmer du som kund. Är det inte lika bråttom så kan du beställa en mindre insats och då kommer det ta kortare tid men du kommer inte att behöva betala lika mycket. Firman installerar fläktar och torrbollar för att driva ut fukten och de ser till att det finns ordentlig ventilation under tiden så att det går snabbt och enkelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *