Nytt system för takläggare

Översvämning är ett problem som är återkommande genom Sverige så som det ser ut idag. Man kanske har lyckats få bukt med problemet med ett nytt system som man kan anlita takläggare i solna för, som dom kan använda sig av då dom utför arbeten som kommer att minska risken för översvämning.

Detta system kallas för Blueproof och det fungerar så att det fördröjer de regnvatten som kommer på taket så att inte dagvattensystemet blir för överbelastat vilket är det som skapar översvämning.

Vad säger undersökningar?
År 2017 så genomfördes det en undersökning bland takläggare och andra hantverksyrken då det frågades hur många som de senaste 3 åren varit med om en översvämning. De som svarade ja var hela 49% vilket är en stor andel och det som ingick i detta var förvaltare, privatägare och liknande. De som utförde undersökningen var Protan AB.

Vad är det som leder till översvämning?
Alla tätbebyggda områden är mer utsatta för översvämning än naturbelagda delar då skog och natur tar hand om allt vatten och leder bort det med naturliga system så som bäckar, fåror och jord som suger upp. När man asfalterar och bebygger områden så förhindrar man naturen från att lösa det här problemet och vattnet har ingen annanstans att ta vägen förutom ner i källor, fastna på vägare och liknande. Takläggare pris som använder sig av detta nya systemet gör att då det är skyfall så förhindras vattnet att samlas upp så fort.

Systemet fungerar så att när takläggare lagt det så dränerar det bort allt det vatten som kommer på taken och håller det kvar på taken i upp till 24 timmar. Det gör att dagvattensystemen inte blir lika överbelastade som de blir nu i dagens läge hittills vid skyfall.

Tätskikt som klarar högre tryck än vanligt tätskikt ingår i systemet och som takläggare säkrar taket med. Takläggare som använder sig av här systemet är med och bidrar till att översvämningarna blir mindre och vi utnyttjar takens stora potential som dom har i det här fallet.

Det är bara 11 procent av de takytor idag som används på ett rätt och riktigt sätt så att man förebygger översvämning.

Att anlita takläggare som kan använda Blueproof systemet på både företags och privatpersoners tak kan spara samhället tillsammans mycket pengar då egendom slipper bli förstörd av den stora mängd vatten som kan tränga genom både hus och andra lokaler där det förvaras värdefullheter.

Idag så tar det 75% mycket längre tid för det nya Blueproof systemet att dränera bort vattnet vid skyfall. Detta är ett nytt system som är rekommenderat för alla takläggare att promota för sina kunder.