Jobba med fastighetsförvaltning

Är du intresserad av fastigheter och undrar hur det är att jobba som fastighetsförvaltare eller fastighetsskötare, vilka arbetsuppgifter man utför och hur mycket man tjänar? Inom fastighetsförvaltning finns flera olika yrkesroller, där både arbete ute hos kund förekommer precis som kontorsarbete av olika slag.

Vad är fastighetsförvaltning?
På det stora hela handlar fastighetsförvaltning om att en firma eller ett bolag förvaltar någon annans fastigheter. Förvaltningen ser olika ut beroende på kundens efterfrågan och önskemål men vanliga delar är teknisk förvaltning, ekonomisk- och administrativ förvaltning och fastighetsskötsel. Tillsammans med kunden, som också är fastighetsägaren, tar man fram en underhållsplan för den aktuella fastigheten för att hålla den i så bra skick som möjligt och för att bevara och öka värdet.

Fastighetsskötsel
En fastighetsförvaltning Stockholm delas in i olika delar och en stor del av arbetet går ut på fastighetsskötsel. Det handlar om löpande tillsyn av fastigheterna samt att utföra mindre åtgärder direkt på plats. Kort och gott att sköta om fastigheterna i Stockholm för att hålla dom rena och fräscha. Arbetsuppgifter som en fastighetsskötare utför, förutom tillsyn, är bland annat att se till att trapphus och gemensamma utrymmen både i inne- och utemiljö är städade och rena. Många företag som jobbar med fastighetsförvaltning erbjuder även jour och felanmälan så att akuta problem kan åtgärdas så snart som möjligt.

I fastighetsskötsel ingår även enklare markarbeten och trädgårdsskötsel. Finns det tillhörande gräsmattor och rabatter så sköts dessa om under sommartid och under vinterhalvåret står lättare snöröjning och halkbekämpning på schemat.

Ekonomisk- och administrativ fastighetsförvaltning
Till skillnad från fastighetsskötarna, som av naturliga skäl har sin arbetsplats ute i fastigheterna, är de ekonomiska och administrativa förvaltarna stationerade på ett kontor. Här går arbetsuppgifterna ut på att sköta om fastigheten på andra sätt, så som att göra budgetar och följa upp dessa, sköta om bokföring och bokslut, förhandla och skicka ut hyresavier till hyresgästerna och allt annat pappersarbete som tillkommer hos en fastighetsförvaltning.

Teknisk fastighetsförvaltning
Den tekniska delen påminner till viss del om fastighetsskötsel. Även här handlar det om att se till så att fastigheten är i gott skick samt att åtgärda fel och brister men det sker inte löpande på samma sätt som fastighetsskötseln. De tekniska fastighetsförvaltarna arbetar istället efter en underhållsplan som skräddarsytts efter fastighetens behov och fastighetsägarens önskemål.

Hur mycket tjänar man?

Precis som med alla yrken finns det olika saker som påverkar hur hög lönen blir. Bland annat vilken utbildning, hur lång erfarenhet och hur mycket ansvar man har. En ungefärlig lön för en fastighetsförvaltare ligger mellan 31 000 – 44 000 kronor i månaden beroende på vilken befattning man har. Att jobba med ekonomi kräver stort ansvar och det gör även att ansvara för fastigheterna i stort.
Lönen för en fastighetsskötare är något lägre, förmodligen just på grund av att ansvaret än mindre. Medellönen ligger i runda slängar runt 25.000 kr i månaden.

Fastighetsförvaltning är brett och det finns många olika områden att arbeta inom. Gillar du att sitta på kontor kanske den ekonomiska- och administrativa delen är något för dig. Eller är du en sån som föredrar servicetänkande och att träffa människor i arbetet, samt att vara kreativ och problemlösande kanske du skulle passa utmärkt som fastighetsskötare.