Ta fram en kravspec till din webbyrå

När du har rannsakat din verksamhet och slagit fast hur ditt företags behov av hjälp från en professionell webbyrå ser ut, är det dags att ta fram en kravspec för projektet och presentera denna för dina potentiella samarbetspartners. Här ger vi dig en bra bild av vad du bör tänka på när du tar fram din kravspec.

Din nuvarande webbplats

Vad tycker du är bra och dålig med din nuvarande webbplats? Försök att beskriva på vilka sätt din hemsida uppfyller eller inte uppfyller dina nuvarande behov. Överväg att inkludera saker såsom volymer av trafik till sajten samt besökarnas beteende på densamma. Har du vid något tillfälle gjort en undersökning där du har efterfrågat dina besökares synpunkter på webbplatsen? Vilka förändringar skulle ligga i linje med ditt företags behov av en fungerande digital närvaro?

Den nya sajtens syften

Vilka syften tjänar din webbplats? Det är väldigt viktigt att din webbyrå förstår vilka förväntningar du har på sajten. Vad hoppas du kunna uppnå med din nya sajt? Vill du expandera din marknad genom att sälja produkter riktade till en ny målgrupp? Vill du försöka understödja befintliga affärsprocesser med hjälp av din webbplats? Eller är du snarare i behov av en informativ hemsida med information om ditt företag och dina produkter eller tjänster?

Funktionalitet

Ta fram en lista över grundläggande funktioner som du vill implementera på din hemsida. Det kan till exempel röra sig om e-handel, ett fotogalleri, ett bokningssystem etc. När du sedan träffar en webbyrå kan byrån ha ytterligare förslag på funktioner som skulle kunna vara användbara för dig själv eller dina kunder.

Mobilvänlighet

För bara några år sedan var det snarare en “bra idé” att ha en mobilvänlig webbplats, men idag är det helt nödvändigt att ha en responsiv sajt som fungerar bra på enheter av olika storlekar. Det är inte bara så att vi använder våra mobila enheter i större utsträckning än någonsin tidigare för att surfa, utan även sökresultatet har på senare tid börjat påverkas av huruvida din webbplats är mobilvänlig eller ej.

Om din webbyrå av någon anledning inte själva tar upp ämnet, bör du fråga dem om hur de går tillväga för att bygga responsiva webbplatser. Experter rekommenderar generellt sett att du bara samarbetar med byråer som enbart bygger responsiva sajter och sätter mobila enheter i första rummet, snarare än byråer som i ett senare skede anpassar en desktopversion av sajten för mobila enheter.