Utvecklingen av trycktekniken

Trycktekniken är kanske inte så omtalad eller känd för den som jobbar på ett tryckeri eller för någon annan heller. Den har en intressant historia som förändrade sättet vi levde på, sättet vi hanterade affärer och samhället i stort. Tryckteknikens stora utveckling i historien borde alla som jobbar på ett tryckeri läsa på om då man får en annan syn på yrket i stort och det blir mer uppskattat än man kanske tidigare trott.

Historia
När trycket kom tillät det också samhället att ta del av samma information då det gav tillfälle för en stor kunskapsspridning. Kunskapsspridning har det dock inte bara använts som utan även av maktens hövdingar till att skrämma folk och att lura folk. Jobbar man på ett trycker idag och kan relatera till denna delen av historien jobbar man med sannolikhet på ett tryckeri som trycker tidningar.

Från fjärran östern kommer tryckerikonsten från början för länge sedan och här i västerländerna så är det en man vid namn Johan Gutenberg som stod för utveckligen. Han utvecklade och sped kunskapen om tryckkonsten och utvecklade även tekniken inom ämnet en hel del. Han levde på 1400-talet och drev ett eget tryckeri där hans mest kända bok heter Mazarinbibeln, den trycktes av honom själv år 1454.

Utvecklingen
De första pressarna användes under lång tid och det stod lite still i utvecklingen av dessa tills det kom kunskap från holland som gjorde att pressarnas kapacitet och presition ökade avsevärt. Hade man ett tryckeri då så tog det fart på affärerna.

År 1727 uppfanns en tryckmetod som kallas för stereotypi. Varje typsats fick sin egen avgjutning och man behövde inte längre sätta sidorna flera gånger som man behövde innan. Detta gick mycket fortare och plåtarna som man använde behövde man inte använda en och en utan de kunde man använda samtidigt. Ett tryckeri kunde åstadkomma mycket högre omsättning med denna metod då man hann så mycket mer jobb på mindre tid.

Königs cylinderpress kunde trycka 800 ark på en timma. Den uppfanns år 1811 av Friedrich König och hade en cylinder istället för en platt form. Det gjorde att ett tryckeri kunde jobba ännu mera effektivt och automatiserat framförallt.

Senare på 1800-talet så avancerade man ännu mer och då kom det som kallas för rotationspress. Det tillät ett tryckeri att trycka på båda sidorna av ett papper på samma gång. Så från Königs cylinderpress på 800 ensidiga ark i timmen så kunde ett tryckeri trycka 12 000 dubbelsidiga ark i timmen. Detta var starten för massproduktionen av tidningar.

Under 1900-talet har de metoder som vi använder idag utvecklats.